Sensei Daniel Torres Beltrán

(Yon-dan Shotokai e Instructor jefe Doshinko kai)


Senpai Jorge Roa E.
(San-dan Shotokai)


Yudansha: